← Back

Termen en voorwaarden

Welkom bij CrowdSurge. CrowdSurge is een bedrijf dat ticket- en marketingdiensten verzorgt en fungeert als verkoopkantoor voor artiesten. Wanneer u een ticket voor een show van een artiest of verwante inhoud aan deze artiest aanschaft via de CrowdSurge-diensten, zal CrowdSurge de transactie verwerken en de betaling in ontvangst nemen.

Lees deze voorwaarden aandachtig door, omdat ze belangrijke informatie met betrekking tot uw wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen bevatten, waaronder verschillende beperkingen en uitsluitingen, alsmede een clausule over een geschillenregeling die bepaalt hoe geschillen zullen worden opgelost.

Laatst ge├╝pdatet op 3 April 2015

1. Aanvaarding van de voorwaarden

CrowdSurge biedt de dienst aan beschreven in het onderstaande hoofdstuk 2, welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden beschrijven uw rechten en verantwoordelijkheden en wat u kunt verwachten van CrowdSurge. Door het vakje naast "Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen" aan te vinken (indien deze optie wordt aangeboden) of door op andere wijze over te gaan tot aankoop, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en zullen deze een bindende overeenkomst vormen tussen u en CrowdSurge. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, zult u niet in staat zijn om de aankoop te voltooien.

CrowdSurge behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen naar eigen goeddunken. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn bij het publiceren van deze algemene voorwaarden op de website van CrowdSurge.com. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging van de algemene voorwaarden, is uw enige optie het gebruik van onze service te staken. Uw voortgezet gebruik van onze dienst na enige wijziging zal een bindende aanvaarding van de wijzigingen betekenen.

2. Beschrijving van de dienst

Als onderdeel van een reeks geleverde producten en diensten, fungeert CrowdSurge als verkoopkantoor (in die hoedanigheid, het "verkoopkantoor") namens degenen die evenementen beheren, aanbieden en/of promoten waarvoor tickets te koop worden aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot, artiesten en hun vertegenwoordigers, fanclubs, goede doelen, donateurs van artikelen voor veilingen van goede doelen, locaties en hun eigenaren, en promotors (persoon of entiteit waarnaar individueel wordt verwezen als een "evenementpromotor"). Het verkoopkantoor verkoopt tickets en in bepaalde gevallen merchandise en premium on-site of ervaring-gebaseerde aanbiedingen namens de evenementpromotor. Het verkoopkantoor bepaalt zelf niet de nominale waarde van de tickets of andere producten/aanbiedingen. Als onderdeel van de diensten geleverd door het verkoopkantoor, verwerkt deze de kaartverkoop en ontvangst van betalingen namens de evenementpromotor (dergelijke diensten gezamenlijk aangeduid als "diensten"). CrowdSurge zal klanten een bedrag ("administratiekosten") in rekening brengen voor haar diensten. Dit bedrag omvat de kosten ("transactiekosten") voor de verwerking van betalingen die wel of niet via creditcard/betaalkaart zijn gemaakt. Het verkoopkantoor kan regelmatig aanvullende diensten aanbieden en functies en onderdelen van de dienst wijzigen of verwijderen. Wezenlijke wijzigingen worden weerspiegeld in de bijgewerkte algemene voorwaarden en zullen alleen van toepassing zijn op tickets of andere verwante producten aan de artiest en aanbiedingen, nadat deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt.

3. Administratiekosten

Verder, als onderdeel van de servicekosten, kan het verkoopkantoor voor elk ticket een bedrag vragen voor een reservering of dienst en/of het product van de artiest of aanbieding zoals bovenstaand beschreven in hoofdstuk 2 (administratiekosten). Ter verduidelijking; het bedrag van de administratiekosten is exclusief en wordt apart beschouwd van enige transactiekosten. De transactiekosten dekken de kosten van het verkoopkantoor voor (i) het verkrijgen van een creditcard en bankpas (elk aangeduid als een "betaalkaart"), informatie samen met de desbetreffende veiligheidsinformatie van de klant, (ii) het doorsturen van deze informatie naar de bank of creditcardmaatschappij, (iii) het ontvangen van autorisatiecodes van de bank of creditcardmaatschappij en (iv) het doorsturen van betaalkaartgegevens, samen met verwante beveiligingsgegevens en autorisatiecodes van bank of creditcardmaatschappij naar de bank van het verkoopkantoor.

4. Gebruik van de dienst

Onrechtmatig gebruik van deze dienst wordt ongeldig verklaard waar dit van toepassing is. De dienst is niet gericht aan of bestemd voor personen onder de dertien jaar(13). Als u de dienst gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u dertien (13) of ouder bent.

Onwettig of ongeautoriseerd gebruik van de dienst is inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruiken van de dienst voor het vergemakkelijken van de verkoop van illegale tickets of andere producten/aanbiedingen, of het gebruiken van een onbevoegde bot of ander geautomatiseerd proces. U gaat ermee akkoord dat u geen apparaat, proces, middelen of methoden gebruikt, die interfereren met een goede werking van de dienst, en dat u geen handeling uitvoert die zorgt voor een onredelijke of onevenredig grote belasting van een effectieve werking van de dienst.

5. Aankopen van tickets

Voor alle evenementen die in de Verenigde Staten van Amerika plaatsvinden, zullen de prijzen van tickets of andere producten en aanbiedingen (inclusief toepasselijke vergoedingen en kosten onder deze algemene voorwaarden) moeten worden vermeld in USD. Voor alle evenementen die in Canada plaatsvinden, zullen de prijzen van tickets of andere producten en aanbiedingen (inclusief toepasselijke vergoedingen en kosten onder deze algemene voorwaarden) moeten worden vermeld in CAD. Voor alle evenementen die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden, zullen de prijzen van tickets of andere producten en aanbiedingen (inclusief toepasselijke vergoedingen en kosten onder deze algemene voorwaarden) moeten worden vermeld in GBP. Voor alle evenementen die in de Eurozone plaatsvinden, zullen tickets of andere producten en aanbiedingen (inclusief toepasselijke vergoedingen en kosten onder deze algemene voorwaarden) moeten worden vermeld in EUR. U gaat akkoord met het betalen van de nominale ticketwaarde plus eventuele kosten of andere vergoedingen opgelegd door het verkoopkantoor en/of de evenementpromotor. Het verkoopkantoor accepteert betalingen met de meeste creditcards, zoals Visa, MasterCard en American Express. Alle betalingsinformatie wordt verstuurd via een SSL-verbinding (Secure Socket Layer). Deze functionaliteit wordt aangeduid met een hangslotsymbool onderaan uw browser en zorgt voor een veilige overdracht van de versleutelde gegevens.

Het is mogelijk dat u maar een beperkt aantal tickets mag aankopen bij het verkoopkantoor. Dit ticketlimiet wordt door de evenementpromotor ingesteld, naar eigen goeddunken, en wordt gepubliceerd tijdens het aankoopproces waarbij dit tevens bij iedere transactie wordt gecontroleerd. Als u lid bent van een fanclub van een evenementpromotor, kunt u toegang krijgen tot bepaalde tickets, premium on-site of ervaring-gebaseerde aanbiedingen in combinatie met een ticketpakket. De evenementpromotor behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, om uw toegang te blokkeren of uw bestelling te annuleren indien (i) de bestelling wordt geassocieerd met (of de evenementpromotor heeft een goede reden om te geloven dat de bestelling wordt geassocieerd met) secundaire handelaren of zwarthandelaren, (ii) dat u geautomatiseerde methodes hebt gebruikt voor het verwerken of plaatsen van bestellingen, (iii) uw bestelling de aangegeven ticketlimiet overschrijdt, (iv) uw bestelling is gekocht voor andere doeleinden dan het bijwonen van een evenement, of (v) u of uw bestelling de voorwaarden heeft geschonden van de lidmaatschapsregels van de evenementpromotor. In een dergelijk geval, behoudt de evenementpromotor zich het recht voor om het verkoopkantoor te instrueren om de totale nominale waarde van de gekochte tickets weer te storneren op de betaalkaart die u hebt gebruikt bij aankoop van dergelijke geannuleerde tickets.

De evenementpromotor behoudt zich het recht voor om haar ticketprijzen te allen tijde te wijzigen, of deze tickets nu alleenstaand of gebundeld worden geleverd met een premium on-site of ervaring-gebaseerde aanbieding. Niettegenstaande het voorgaande, als het bedrag dat u betaalt voor een ticket of ander product van de artiest of aanbieding onjuist is, ongeacht of dit is vanwege een foutieve prijs gepubliceerd door het verkoopkantoor of de evenementpromotor of anderszins aan u is gecommuniceerd, of wanneer u een dergelijk ticket of ander product van de artiest of aanbieding vóór de geplande verkoop of voorverkoopdatum zoals bedoeld door het verkoopkantoor en de evenementpromotor hebt kunnen bestellen, of wanneer u een ticket of ander product van de artiest of aanbieding hebt kunnen bestellen, dat niet verondersteld werd te zijn vrijgegeven voor verkoop, dan heeft het verkoopkantoor en/of de evenementpromotor het recht om een dergelijk ticket/aanbieding (of de bestelling voor dat ticket/aanbieding) te annuleren en het verkoopkantoor te restitueren of deze te instrueren om het volledige door u betaalde bedrag (met inbegrip van de nominale waarde van de tickets en toepasselijke vergoedingen en kosten onder deze algemene voorwaarden) te vergoeden. Dit zal ongeacht van toepassing zijn als gevolg van een menselijke fout of storing tijdens een transactie van een website van de evenementpromotor of het verkoopkantoor. De evenementpromotor en het verkoopkantoor behouden zich elk het recht voor om, naar eigen goeddunken, een transactie met u te weigeren als er frauduleus gebruik van uw betaalkaart wordt vermoed.

Het verkoopkantoor behoudt zich het recht voor om de leveringsmethode van het ticket na de aankoop te wijzigen/om te schakelen van een fysiek ticket naar een e-ticket (elektronisch ticket), in het geval dat de evenementpromotor besluit om het hele evenement te wijzigen of een deel dat vertegenwoordigd wordt door een toegewezen verkoopkantoor om een dergelijk formaat te versturen of als fysieke tickets verloren of beschadigd zijn geraakt tijdens de verzending.

6. Aankoopbevestiging

Als u geen bevestiging per e-mail ontvangt na het invoeren van uw betalingsinformatie, of als u een foutmelding of onderbreking van de dienst hebt ervaren na het invoeren van uw betalingsinformatie, is het uw eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de klantenservice om na te gaan of uw bestelling ook werkelijk is geplaatst. Het verkoopkantoor en de evenementpromotor is niet verantwoordelijk voor enig verlies (monetair of anderszins) indien u van mening bent dat een bestelling niet werd geplaatst, omdat u geen bevestiging hebt ontvangen.

Alle vragen over tickets e.d. dienen te worden gesteld aan de klantenservice van CrowdSurge.

7. Toegang tot het evenement; evenementregels

U gaat akkoord om een geldig vervoerbewijs te vertonen, eventueel samen met een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto voor de toegang tot een evenement, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat elk gekocht ticket een toegangsbewijs is voor een specifiek evenement en door het maken van uw aankoop, gaat u akkoord te worden onderworpen aan de regels van de evenementpromotor, met inbegrip van de aanvullende voorwaarden vermeld op uw ticket. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke regels, waaronder de aanvullende voorwaarden, niet zult proberen te ontwijken, te vermijden of te omzeilen, op welke wijze dan ook, met betrekking tot een door u gekocht ticket. De evenementpromotor of haar agenten, gelieerde ondernemingen en gemachtigde vertegenwoordigers behouden zich het recht voor om, zonder vergoeding van het betaalde bedrag, de personen waarvan het gedrag door de evenementpromotor of haar agenten, gelieerde ondernemingen, of gemachtigde vertegenwoordigers als wanordelijk wordt beschouwd, of personen die gebruik maken van vulgaire of beledigende taal of niet voldoen aan de regels van de evenementpromotor, de toegang te weigeren of te verbannen. Bij schending van de voorwaarden of regels, zal uw recht op toegang tot het evenement worden ingetrokken, zonder enige restitutie. De evenementpromotor of haar agenten, gelieerde ondernemingen en gemachtigde vertegenwoordigers behouden zich het recht voor om de toegang om een enige andere reden te weigeren, door u de nominale waarde voor het ticket te vergoeden. Tickets zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Om toegang tot een evenement te krijgen, dient u ermee akkoord te gaan dat u en uw bezittingen kunnen worden gefouilleerd en dat u afstand doet van alle gerelateerde claims die hieruit kunnen ontstaan. Als u ervoor kiest geen toestemming te geven voor een dergelijke fouillering, kan u de toegang tot het evenement worden geweigerd, zonder restitutie of andere compensatie. Onder bepaalde instellingsregels, gaat u ermee akkoord dat bepaalde artikelen niet het pand in mogen worden gebracht, inclusief, maar niet beperkt tot, alcohol, drugs, gereguleerde stoffen, camera's, opnameapparatuur, tassen, rugzakken en bepaalde opbergartikelen. U stemt ermee in dat een als wapen beschouwd object vóór binnenkomst in beslag wordt genomen.

De evenementpromotor behoudt zich het recht voor om de data, tijden, locaties en het onderwerp vermeld op het ticket van het evenement te mogen veranderen. Het verkoopkantoor zal haar uiterste best doen om klanten te informeren van elke belangrijke wijziging van een evenement, alhoewel het uw eigen verantwoordelijkheid is om dergelijke wijzigingen te controleren of hiervan op de hoogte te zijn. Het verkoopkantoor behoudt zich het recht voor om uw zitplaats opnieuw toe te wijzen aan een betere of vergelijkbare zitplaats, in het geval dat de evenementpromotor het verkoopkantoor tickets heeft aangeboden met een onjuiste zitplaats of dergelijke tickets aan een derden (overige ticketserviceproviders) heeft gegeven om deze namens de promotor door te verkopen.

8. Ticketrestituties en inwisselen van tickets

U gaat ermee akkoord om uw bestelling zorgvuldig te controleren voordat u de aankoop afrond.

Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, is alle verkoop van tickets definitief. U erkent dat aangezien CrowdSurge fungeert als verkoopkantoor voor evenementpromotors en deze evenementpromotors over het algemeen een verkoopkantoor verbieden om na aankoop van een ticket deze te vergoeden of in te wisselen voor verloren, gestolen, beschadigd, vernietigd of ongeldig gemaakte tickets. U gaat ermee akkoord geen contact op te nemen met het verkoopkantoor voor een restitutie of inwisseling, aangezien het verkoopkantoor hiervoor geen toestemming heeft van de evenementpromotor. Verder gaat u ermee akkoord geen claim te maken of anderszins te streven naar een "charge-back" van de creditcardmaatschappij die u hebt gebruikt voor een aankoop via onze dienst. Mocht u dit doen, dan gaat u ermee akkoord dat uw aankoop kan worden geannuleerd en dat het verkoopkantoor, naar eigen goeddunken, lopende of toekomstige aankopen mag weigeren van alle creditcardrekeningen waarop dergelijke charge-backs zijn gemaakt. Tevens mag zij alle personen weigeren in wiens naam dergelijke creditcardrekeningen bestaan en alle personen die dergelijke creditcards gebruiken of anderszins in strijd zijn met deze bepaling van het gebruik van onze dienst.

Als het verkoopkantoor restitutie biedt voor een ticket (of een ander product/aanbieding), zal dit een volledige restitutie zijn, inclusief alle verwante, waaronder, voor alle duidelijkheid, de nominale waarde van het ticket (of ander product/aanbieding) plus de desbetreffende administratie- en transactiekosten, op voorwaarde echter dat er bij een dergelijke restitutie geen verzendkosten zijn inbegrepen indien levering al heeft plaatsgevonden. De restitutie zal via dezelfde betalingsmethode verlopen als gebruikt bij aankoop van de tickets. Bijvoorbeeld, als er een betaalkaart werd gebruikt voor de (terugbetaalde) aankoop, dan zal de restitutie alleen op die specifieke betaalkaart worden gestorneerd.

9. Annuleringen

Voor bepaalde evenementen kunnen er tickets worden verkocht als onderdeel van een "pakket" (waarbij een ticket voor een evenement samen wordt verkocht met een premium on-site aanbieding, dat al dan niet een ticket kan bevatten, maar niet zonder het ticket kan worden gebruikt, als een inclusief pakket voor een gezamenlijke prijs) of met een "upsell" (waar, naast en afzonderlijk van een ticket, een klant in de gelegenheid wordt gesteld om een andersoortig product te kopen, inclusief, maar niet beperkt tot, muziek en merchandise dat te koop wordt aangeboden door de artiest of evenementpromotor, naar eigen goeddunken van de evenementpromotor.

Als u een product als onderdeel van een upsell hebt gekocht, dan hebt u het recht om uw transactie binnen veertien (14) dagen te annuleren, vanaf de datum waarop het product werd geleverd (of gedurende een langere termijn indien anders aangegeven door de artiest of evenementpromotor bij of tijdens de aankoop). U hebt geen recht op het annuleren van een gerelateerde ticketaankoop in dergelijke omstandigheden. Om uw upsell-aankoop te annuleren, dient u ons annuleringsformulier in te vullen en in te dienen, of kunt u contact met ons opnemen. Verdere informatie met betrekking tot uw annuleringsrechten is terug te vinden in onze cancellation information.

Als u een digitale download als onderdeel van een upsell hebt gekocht, dan kunt u uw transactie binnen veertien (14) dagen na de datum van aankoop ("opzegtermijn") annuleren, tenzij u een dergelijke digitale download tijdens de veertien (14) dagen direct vóór de datum van de release of op enig moment op of na de releasedatum heeft gekocht, in welk geval u ermee akkoord bent gegaan dat de digitale download vóór het verstrijken van de opzegtermijn aan u werd verstrekt en u erkent dat uw recht om te annuleren verloren is gegaan.

10. Annulering en uitstel van evenementen

De evenementpromotor (meestal de locatie, eigenaar van de locatie of promotor) en niet het verkoopkantoor, is belast met het vaststellen van de annulering of uitstel van een evenement. In het geval dat een evenement daadwerkelijk geannuleerd of uitgesteld wordt, is het verkoopkantoor niet verplicht tot restitutie, behoudens voor zover dat de evenementpromotor (1) het verkoopkantoor heeft geïnstrueerd tot het geven van een restitutie, en (2) deze het verkoopkantoor het benodigde bedrag heeft geboden voor het geven ven restituties voor tickets. Om voor een restitutie of inwisseling in aanmerking te komen, dient u akkoord te gaan met het naleven van de instructies of deadlines die de evenementpromotor aan u ter beschikking heeft gesteld. Het verkoopkantoor is niet aansprakelijk voor reiskosten of alle overige onkosten die u of iemand anders heeft gemaakt in verband met een geannuleerd of uitgesteld evenement.

11.Wezenlijke wijzigingen van evenementen

Als een evenement wezenlijk wordt veranderd, krijgt u de mogelijkheid om ofwel uw bestelling te bevestigen voor het veranderde evenement of om een restitutie te claimen (van de verkoopprijs van uw ticket(s), waarbij onder meer de betreffende administratie- en transactiekosten), op voorwaarde echter dat een dergelijke restitutie geen verzendkosten omvat, indien de verzending al heeft plaatsgevonden en dit binnen de door ons aangegeven termijn geschiedt. Indien u het nalaat ons te informeren over uw beslissing, kan dit als gevolg hebben dat uw bestelling voor het gewijzigde evenement wordt bevestigd en zult u geen recht hebben op een claim tot restitutie. Voor het doeleinde van dit hoofdstuk is een 'wezenlijke wijziging" een wijziging die, naar onze en de redelijke mening van de evenementpromotor, het evenement over het algemeen genomen zodanig wezenlijk verandert dan dat kopers van dergelijke tickets redelijkerwijs mogen verwachten. Enige wijzigingen van: (i) het voorprogramma, (ii) bandleden, (iii) de line-up van een evenement met meerdere artiesten (zoals een festival) en/of de (iv) andere zitplaatsen naar een betere of vergelijkbare zitplaats in overeenstemming met hoofdstuk 7 hierboven, zijn geen wezenlijke veranderingen.

12. Opname, uitzending en vertoning

U gaat ermee akkoord om geen beschrijving, account, afbeelding of reproductie van het evenement op te nemen of uit te verzenden, of te helpen bij het opnemen of het uitzenden ervan. U gaat ermee akkoord dat het evenement waarvoor u tickets heeft gekocht een openbaar evenement is, dat uw aanwezigheid en uw handelingen binnen en buiten de locatie waar het evenement plaatsvindt van publieke aard zijn, en dat u geen privacy kunt verwachten met betrekking tot uw handelingen en uw gedrag rondom het evenement. U verleent toestemming aan het verkoopkantoor en de evenementpromotor om uw naam, afbeelding, gelijkenis, handelingen, houdingen, uitdraging, aanwezigheid, bewegingen en verklaringen te gebruiken in elke live of opgenomen audio-, video-, of fotografische weergave of andersoortige uitzending, vertoning, publicatie of reproductie gemaakt van, of op het evenement (ongeacht of dit vóór, tijdens of na het evenement) voor elk doel, op elke wijze, in elk medium of context dat op dit moment bekend is of zich hierna ontwikkelt, zonder verdere toestemming van of compensatie aan, uzelf of iemand die namens u handelt.

13. Herverkoop van tickets; commerciële doeleinden

U gaat ermee akkoord dat de onrechtmatige verkoop van tickets van de evenementpromotor grond is voor inbeslagneming en annulering zonder restitutie. U gaat ermee akkoord dat een ticket niet mag worden gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, reclame, promoties, wedstrijden of loterijen, tenzij de evenementpromotor en het verkoopkantoor voorafgaand schriftelijke toestemming hebben gegeven.

14. Wijzigingen van de dienst

Het verkoopkantoor behoudt zich het recht voor om op elk moment en regelmatig de dienst (of een deel ervan), tijdelijk of permanent, te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat het verkoopkantoor niet aansprakelijk is jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de dienst.

15. Intellectuele eigendomsrechten van het verkoopkantoor

U erkent en gaat ermee akkoord dat de dienst van het verkoopkantoor en eventuele benodigde software die wordt gebruikt in verband met de dienst ("software") mogelijk persoonlijke en vertrouwelijke informatie kan bevatten en beschermd wordt door het toepasselijke intellectuele eigendom en andere wetten. Het verkoopkantoor en/of haar dochterondernemingen bezitten, geven in licentie af of hebben het recht om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor alle beschermbare onderdelen van de software en dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, de naam, het logo en/of slogans van de dienst (handelsnamen, handels- of dienstmerken), kunstwerken en end-user interface elementen binnen de dienst, veel van de individuele kenmerken en de bijbehorende documentatie.

U mag geen enkel aspect van de software van het verkoopkantoor kopiëren, verkopen, wederverkopen, wijzigen, aanpassen, reproduceren, distribueren, reverse engineeren, decompileren, exploiteren, derivaten maken, of demonteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CrowdSurge. Onder voorbehoud van uw naleving van deze algemene voorwaarden en op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de dienst te gebruiken, verleent het verkoopkantoor u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de dienst van het verkoopkantoor te gebruiken voor het beoogde doel en om een kopie van een deel van de dienst te downloaden of af te drukken waarvoor u rechtmatige toegang heeft gekregen dat uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik is, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten intact houdt. Het verkoopkantoor behoudt zich alle rechten voor die niet hieronder worden verleend.

16. Verklaringen en garanties

U verklaart en garandeert dat alle door u verstrekte informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie met betrekking tot uw naam, adres, ticketnummer, en andere identificerende informatie van allerlei aard waarheidsgetrouw, volledig en correct is en dat u alle informatie bij hebt gewerkt naargelang deze verandert. U gaat ermee akkoord dat u alleen gebruik maakt van een betaalkaart die tot u, vrienden of naaste familieleden behoort en waarvoor uitdrukkelijke machtiging is gegeven teneinde de aankoop van tickets. U gaat er verder mee akkoord dat u niet zal proberen om uw identiteit te verbergen door meerdere Internet Protocol-adressen ("IP") of e-mailadressen te gebruiken of om tickets te kopen in verband met deze dienst.

17. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat u het verkoopkantoor en de evenementpromotor/artiest, dochterondernemingen, filialen, ambtenaren, directeuren, vertegenwoordigers, co-merken of andere partners en werknemers vrijwaart van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst, uw verbinding met de dienst, uw inbreuk op of schending van de algemene voorwaarden, of uw schending van de rechten van een ander.

18. Garantiedisclaimer

U BEGRIJPT EN GAAT ER NADRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

 • UW GEBRUIK VAN DE DIENST OP EIGEN RISICO IS. DE DIENST WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "NAAR BESCHIKBAARHEID". HET VERKOOPKANTOOR EN DE EVENEMENTPROMOTOR VERWERPEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF PUBLIEK EN NIET-SCHENDING.
 • HET VERKOOPKANTOOR EN DE EVENEMENTPROMOTOR BIEDEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST JUIST OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DIE U VIA DE DIENST VERKRIJGT AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, EN (v) ENIGE FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 • MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUK VAN DE DIENST ZAL VOOR EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO ZIJN; U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTER OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.
 • ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN HET VERKOOPKANTOOR EN/OF EVENEMENTPROMOTOR OF VIA DE DIENST HEEFT VERKREGEN, VORMEN GEEN GARANTIE INDIEN DIT NIET UITDRUKKELIJK IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS BEPAALD.

19. Aansprakelijkheidsbeperking

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VERKOOPKANTOOR EN DE EVENEMENTPROMOTOR NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF MORELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, WELWILLENDHEID, GEBRUIK, GEGEVENS OF OVERIG ONGEDEFINIEERD VERLIES ( ZELFS ALS HET VERKOOPKANTOOR EN DE EVENEMENTPROMOTOR OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DAT VOORTKOMT UIT, VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT: (i) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (ii) DE AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN AFKOMSTIG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, VERKREGEN INFORMATIE OF DIENSTEN OF AANGEGANE TRANSACTIES VIA DE DIENST; (iii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW INZENDINGEN OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE DIENST; OF (v) ENIGE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET VERKOOPKANTOOR JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN GEVOLGEN VAN HANDELINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERZIJDS, HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR U AAN HET VERKOOPKANTOOR IS BETAALD VOOR DE DIENSTEN WAARUIT DE CLAIM IS ONTSTAAN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET VERKOOPKANTOOR NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE PRODUCTEN, DIENSTEN, HANDELINGEN OF VERZUIM VAN EEN EVENEMENTPROMOTOR OF OVERIGE DERDEN IN VERBAND MET ENIGE ACTIVITEITEN RONDOM HET EVENEMENT. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ALLE RISICO’S DIE VOORTVLOEIEN UIT HET EVENEMENT WAARVOOR EEN TICKET IS AFGEGEVEN, HETZIJ VÓÓR, TIJDENS OF NA HET EVENEMENT, EN U GAAT ERMEE AKKOORD OM ENIGE CLAIMS JEGENS HET VERKOOPKANTOOR TE VERWERPEN BIJ PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN.

20. Privacybeleid

Betalingsinformatie en bepaalde andere persoonlijke informatie, dat van u wordt verzameld in verband met de dienst, is onderworpen aan het privacybeleid van CrowdSurge, dat in deze algemene voorwaarden wordt opgenomen via deze verwijzing. Lees hier het privacybeleid

21. Algemene informatie

Alle extra aanvullingen op deze algemene voorwaarden zullen worden opgenomen en maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden en de extra aanvullingen, die regelmatig worden bijgewerkt, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere discussies, overeenkomsten en verklaringen, hetzij mondeling of schriftelijk, en al dan niet uitgevoerd door u of het verkoopkantoor. U kunt geen enkele modificatie, wijziging of andere verandering maken aan deze algemene voorwaarden of enig onderdeel ervan, tenzij dit schriftelijk verklaard is en uitgevoerd wordt door een bevoegde vertegenwoordiger van het verkoopkantoor. U kunt ook onderworpen zijn aan de aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van affiliatiediensten, inhoud van derden of software van derden. U mag deze algemene voorwaarden of uw rechten of plichten onder deze algemene voorwaarden niet, geheel of gedeeltelijk, overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het verkoopkantoor. Het verkoopkantoor kan deze algemene voorwaarden vrij toewijzen en een overeenkomst aangaan met de bijkomstige gebruikers. De algemene voorwaarden en de relatie tussen u en het verkoopkantoor vallen onder de wetten van de Verenigde Staten en de staat New York, zonder inachtneming van een conflict van wettelijke bepalingen. U en het verkoopkantoor gaan akkoord met het naleven van de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de Verenigde Staten. Tevens gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en verwerpt u alle verdedigingen wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en de jurisdictie van de rechtbanken van de Verenigde Staten. Indien het verkoopkantoor nalaat enig recht of bepaling van de algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal dit geen verklaring van afstand zijn van dit recht of deze bepaling. Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden ongeldig worden geacht door een bevoegde rechtbank, dienen de partijen niettegenstaande ermee akkoord te gaan dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen, zoals aangegeven in de bepaling, te laten gelden en dat de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat onafhankelijk van enige wet of regelgeving anderszins, elke claim of oorzaak van een handeling die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de dienst of de algemene voorwaarden, moet worden ingediend binnen twee (2) jaar nadat deze claim of oorzaak van de handeling is ontstaan; anders zal deze voor altijd worden uitgesloten. De titels van de hoofdstukken in de algemene voorwaarden zijn alleen voor uw gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

22. Aankopen

Wanneer u een aankoop doet via de site, kunnen wij uw kaartnummer, betaalrekeningnummer, factuuradres of overige gerelateerde informatie verzamelen om de aankoop via de dienst (collectief, "betalingsinformatie") te vergemakkelijken en wij kunnen dergelijke betalingsinformatie gebruiken om uw aankoop te verwerken. Wij kunnen, indien nodig, dergelijke betalingsinformatie aan derden verstrekken ter verwerking van uw aankoop (bijvoorbeeld om uw betaalkaart- of rekeningnummer te verwerken via een andere service provider of betalingsmethode). Op geen enkel moment bewaren wij uw betalingsgegevens, zoals uw bankpas- of creditcardinformatie na het verzamelen en doorsturen van dergelijke gegevens naar de betalingsgateway.

CrowdSurge
Complete Entertainment Resources LLC
45 Main Street, Suite 406, Brooklyn New York 11201, USA


Informatie over het uitoefenen van uw annuleringsrecht

Uitsluitingen

U hebt geen recht op het annuleren van uw contract bij aankoop van het volgende:

 1. een ticket.
 2. een pakket.
 3. enige "niet-inbegrepen upsell" gedefinieerd als een product en/of dienst afzonderlijk gekocht van en in aanvulling op een ticket, dat bestaat uit:
  1. reizen, catering, accommodatie, vervoer of diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, te worden verstrekt op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. goederen die worden gemaakt volgens uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
  3. verzegelde audio-/video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur, indien deze goederen ontzegeld raken na levering;
  4. goederen die kunnen bederven of snel komen te vervallen; en/of
  5. goederen die na levering onlosmakelijk met andere artikelen gemengd worden (naargelang hun aard).
 4. enige gedownloade digitale content tijdens de 14 dagen direct voorafgaand aan/op enig moment op of na de releasedatum.

Recht op annulering

U hebt het recht om uw contract te annuleren voor de aankoop van de volgende producten of diensten, zonder opgaaf van reden:

 1. enig product afzonderlijk gekocht van en in aanvulling op een ticket (met uitzondering van eventuele niet-inbegrepen upsell), binnen 14 dagen na de datum waarop een dergelijk product aan u is geleverd;
 2. een cadeaubon, binnen 14 dagen na de datum waarop deze aan u is geleverd;
 3. digitale download meer dan 14 dagen vóór de releasedatum gekocht, binnen 14 dagen na de datum van aankoop.

Annulering

 1. Om het recht om te annuleren uit te kunnen oefenen, dient u ons te informeren over uw besluit om uw aankoop te annuleren door een duidelijke verklaring te verstrekken (bijvoorbeeld een brief per post verzonden naar CrowdSurge, Complete Entertainment Resources LLC, 45 Main Street, Suite 406, Brooklyn New York 11201, USA). U kunt hiervoor het model cancellation form, gebruiken, maar dit is niet verplicht.
 2. U kunt ook annuleren door contact met ons op te nemen via support@crowdsurge.com. Indien u voor deze optie kiest, zullen wij u per ommegaande een ontvangstbevestiging van de annulering per e-mail sturen.
 3. U kunt de deadline voor het annuleren halen door ons te informeren over de uitoefening van uw annuleringsrecht voordat de opzegtermijn (zoals uiteengezet in het bovenstaande hoofdstuk "Recht op annulering" is verstreken.

Gevolgen van een annulering

 1. Indien u de aankoop wilt annuleren, vergoeden wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten.
 2. Wij of onze evenementpromotor namens wie wij producten en/of diensten verkopen, kunnen eventueel een bepaald bedrag van de vergoeding in mindering brengen wegens waardeverlies van de geleverde goederen, indien dergelijke schade is ontstaan door uw onnodig handelen.
 3. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een onnodige handeling om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te kunnen stellen.
 4. We bieden restitutie zonder onnodige vertraging en niet later dan:
  1. 14 dagen na de dag waarop wij of de desbetreffende evenementpromotor de geleverde goederen hebben ontvangen; of
  2. (Indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd; of
  3. Indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw besluit om uw aankoop te annuleren.
 5. Restitutie vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zal u geen extra kosten oplopen als gevolg van de restitutie.

Retourneren

 1. Als u het product hebt ontvangen, voordat uw verzoek tot annulering van de aankoop van een dergelijk product hebt ingediend, dient u dergelijk product terug te sturen zonder onnodig uitstel en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u deze annulering aan ons hebt medegedeeld, en wel als volgt:
  1. als het product door onze evenementpromotor aan u is verstrekt, dient u het product aan de desbetreffende evenementpromotor te retourneren naar het adres zoals door ons is vermeld of zoals weergegeven op onze website; of
  2. als wij het product (zoals een cadeaubon) aan u hebben verstrekt, dient u het product te retourneren naar onze klantenservice, support@crowdsurge.com.
 2. U zult de kosten voor het retourneren van het product (door de desbetreffende evenementpromotor, tenzij anders vermeld) moeten dragen.

← Back