← Back

Dit is het officiële privacybeleid van Songkick en maakt deel uit van uw wettelijke overeenkomst met ons. Lees dit zorgvuldig door, omdat erin beschreven wordt welke soorten informatie we verzamelen, hoe we informatie verzamelen, de omstandigheden waarin we informatie openbaar maken of delen en hoe u toegang verkrijgt tot bepaalde informatie die wij over u hebben verzameld, deze kunt updaten of verwijderen.

Laatst geüpdatet op ___ november 2015

Songkick, een bedrijf dat staat geregistreerd onder de wetten van Engeland en Wales als Songkick.com Limited, met geregistreerde kantoren aan 12-18 Hoxton Street, Third Floor, London N1 6NG (samen met haar moederbedrijf, dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen, het "Bedrijf", "Songkick", "wij", "ons" of "onze") respecteert uw recht op privacy en we nemen onze hieraan verbonden wettelijke verplichtingen serieus. Omdat we te allen tijde transparant willen zijn over hoe wij omgaan met uw informatie, vragen wij u het beleid hieronder door te lezen voor meer informatie over hoe uw gegevens zullen worden gebruikt, wanneer en hoe deze openbaar kunnen worden gemaakt aan anderen en wat uw rechten zijn met betrekking tot de informatie die we verzamelen. Lees dit beleid zorgvuldig door. Door informatie aan ons te verstrekken of een van de "Sites" (zoals hierna gedefinieerd) te gebruiken, gaat u akkoord met de hier vermelde voorwaarden.

1. Inleiding

In dit Privacybeleid (dit "Beleid") wordt (samen met onze algemene voorwaarden op songkick.com) beschreven hoe wij omgaan met informatie die wij over u kunnen verzamelen via onze eigen website www.songkick.com, domeinnaam en/of de mobiele applicatie van Songkick (gezamenlijk, de "Songkick-Website") of wanneer u Songkick-datacapturefunctie of andere door Songkick aangedreven platforms (gezamenlijk, het "Songkick-Platform") gebruikt via de website van een Artiest ("Website van Artiest") of op andere wijze gelinkte pagina's, functies, content, applicatie of andere diensten die soms worden aangeboden door Songkick (gezamenlijk de "Songkick-Diensten"). De term "Artiest" verwijst naar Artiesten met wie we samenwerken, hun partners, andere eigenaren en bezitters van de inhoudsrechten en hun respectievelijke managers, agenten en vertegenwoordigers en alle organisatoren van evenementen die met zulke personen werken. De pagina's die het Songkick-Platform bevatten op de website van een artiest, samen met de website van Songkick (inclusief de mobiele applicatie van Songkick), worden hierna de "Sites" genoemd. De informatie die wij over u verzamelen via de Sites of anderszins via de Songkick-Diensten, wordt door ons verzameld in overeenstemming met de geldende wetten en in het bijzonder met de Data Protection Act van 1998. Dit Beleid omvat noch onze verzameling en ons gebruik van enige informatie via de websites die niet door ons worden bediend, anders dan de Sites of de Songkick-Diensten, noch is het van toepassing op de praktijken van bedrijven die geen eigenaar van Songkick zijn of die Songkick beheert, of op personen die Songkick niet in dienst heeft of die Songkick niet managet.

We gebruiken de term persoonlijke informatie of uw “informatie”om te verwijzen naar informatie die u direct of indirect zou kunnen identificeren als een individu. Deze informatie kan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardnummer of ander rekeningnummer of rekeninggegevens bevatten, en in bepaalde omstandigheden ook demografische gegevens, interesses en voorkeuren. Uw persoonlijke gegevens kunnen door ons worden bewaard in een herkenbare vorm of in een geaggregeerd formaat, wat betekent dat u er redelijkerwijs niet door kan worden geïdentificeerd. Om te profiteren van de bijzondere mogelijkheden die via een van onze Sites en/of the Songkick-Diensten worden geboden, kunnen wij u vragen persoonlijke informatie te verstrekken.

Door een van de Sites of the Songkick-Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met en geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Songkick in overeenstemming met dit Beleid en wordt uw bezoek aan de van toepassing zijnde Sites en het gebruik van de Songkick-Diensten onderworpen aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden van dit Beleid, maak dan geen gebruik van de Sites of de Songkick-Diensten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit Beleid aan te brengen. Wezenlijke veranderingen in dit Beleid zullen u worden gemeld, bijvoorbeeld wanneer u de volgende keer gebruik maakt van onze diensten via een van de Sites. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of er updates zijn. U kunt zien wanneer dit beleid voor het laatst herzien is door naar de sectie "Laatst geüpdatet" te gaan aan de bovenkant van deze pagina. Uw gebruik van de Sites en de Songkick-Diensten na dergelijke wijzigingen geeft uw aanvaarding van het herziene Beleid dat dan in werking is aan.

2. Informatie die we verzamelen

a. Informatie die u ons verschaft

We zouden informatie die u ons over u geeft bij het indienen van formulieren op een van onze Sites, geleverd door u of op de Songkick-Diensten of door met ons te communiceren via de telefoon, e-mail of anderszins kunnen verzamelen en verwerken. Dit is inclusief informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op de Songkick-Website of de Website van de Artiest, zich abonneert op een van de Songkick-Diensten of een bestelling plaatst op een van de Sites. Dergelijke verzamelde en verwerkte informatie omvat uw volledige naam, adres, e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden, met inbegrip van de gebruikersnamen en wachtwoorden voor uw accounts en profielen op sites van derden waar de Songkick-Dienst mee samenwerkt.

Wij zouden andere soorten informatie kunnen verzamelen, afhankelijk van de Artiest met wie we werken of voor een bijzonder programma, marketinginitiatief, een bijzondere partnerschap of promotie.

b. Informatie door ons verzameld wanneer u de Sites gebruikt

Bij een bezoek aan en interactie met de Sites of de Songkick-Diensten, kunnen wij en externe partijen waarmee we samenwerken om analytische diensten aan ons te bieden (de "Operationele Dienstverleners") informatie over u en uw gedrag verzamelen, zoals geaggregeerde informatie, gebruiksinformatie (bijv. aantallen en de frequentie van bezoekers van de Site en haar componenten en data over de muzikale voorkeur van de gebruiker), demografische gegevens, IP-adressen en andere informatie . Deze informatie wordt in het algemeen via de Sites of anderszins via de Songkick-Diensten uit vijf verschillende bronnen verzameld: uit logbestanden van de server, technische informatie, cookies, pixeltags en andere soortgelijke technologieën en informatie die u verstrekt, zoals hierboven beschreven in paragraaf 2.a van dit Privacybeleid.

 • Logbestanden van de server. Uw Internet Protocol- (IP-)adres is een nummer dat automatisch door uw Internetprovider (ISP) wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt. Wanneer u een van de Sites bezoekt, wordt dit nummer automatisch in onze logbestanden van de server geïdentificeerd en ingelogd, samen met de lengte van uw bezoek(en) en de pagina('s) die u heeft bezocht,. Door het gebruik van weblogs of logbestanden, kunnen we ook informatie zoals datum, tijd, het type browser, navigatiegeschiedenis en IP-adressen van alle bezoekers aan de Sites verzamelen. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne veiligheidsadministratie, onze audit-, log-, trend- en gedragsanalyse, systeemadministratie en voor fraudedetectiedoeleinden en om brede demografische en geografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. Wij kunnen deze informatie ook combineren met andere informatie die u aan ons levert.
 • Andere technische informatie. We kunnen ook bepaalde andere technische informatie verzamelen, zoals uw MAC-adres, type computer (Windows of Macintosh), schermresolutie, versie van het besturingssysteem, internetbrowser en versie van de internetbrowser. Wij gebruiken deze informatie om uw ervaring op de Sites te optimaliseren.
 • Cookies en pixeltags. We gebruiken cookies en pixeltags om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Sites. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en hoe u ze kunt uitschakelen, gaat u naar ons Cookiebeleid.

c. Gegevens verzameld van kinderen

Onze diensten, hetzij direct aangeboden op www.songkick.com (bijv. waar u een account kunt openen met een e-mailadres), via de Songkick-Diensten of als een geïntegreerde plug-in op de website of fanpagina van een Artiest, zijn niet gericht aan of bedoeld voor personen onder de dertien (13) jaar, en we verzoeken deze personen geen persoonlijke gegevens op te geven (of het nu hun eigen gegevens of die van anderen zijn) via de Sites, de Songkick-Diensten of op andere sites die geïntegreerd zijn in onze diensten.

We zijn toegewijd de privacy van kinderen te beschermen en we streven ernaar om te voldoen aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). We verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de dertien (13). Als u een ouder of opvoeder bent van een kind dat jonger is dan dertien (13) jaar en u weet dat uw kind ons van informatie heeft voorzien zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via dataprotection@songkick.com of door gebruik te maken van de gegevens die we onderaan dit Beleid hebben geleverd en we zullen dergelijke informatie dienovereenkomstig binnen een redelijke termijn verwijderen uit onze administratie.

d. Gegevens verzameld door derden

Wij kunnen informatie over u ontvangen van derden. Bijvoorbeeld, als u een geïntegreerde sociale mediafunctie gebruikt op onze Sites, kan de externe sociale mediasite ons bepaalde informatie over u geven. Dit kan uw naam, e-mailadres, muziekactiviteit en andere informatie bevatten.

3. Waar wij uw gegevens voor gebruiken

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om aan verzoeken te voldoen – om aan verzoeken voor producten of diensten die beschikbaar zijn via de Sites of de Songkick-Diensten te voldoen en om u klantenondersteuning te kunnen bieden;
 • Om servicegerelateerde of administratieve communicatie te bieden – om u belangrijke informatie over de Sites, onze diensten, onze producten en nieuwe functies of wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleid te kunnen sturen;
 • Voor interne bedrijfsdoeleinden – met inbegrip van data-analyse en audits om onze diensten te optimaliseren en te verbeteren;
 • Om geaggregeerde en anonieme gegevens (van waaruit u niet kunt worden geïdentificeerd, en die we kunnen delen met externe partijen) te produceren om onze en hun producten, diensten of content te verbeteren.
 • Om op interesses gebaseerde advertenties te leveren op basis van uw surfgedrag op de Sites en andere websites.
 • Om fraude en andere potentieel illegale activiteiten (inclusief de schending van het auteursrecht) te voorkomen;
 • Om slecht gedragende gebruikers te blokkeren en de veiligheid van de gebruikers van de Sites en onze diensten te beschermen;
 • Om onze algemene voorwaarden te handhaven;
 • Om u nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en acties te sturen, ook namens Artiesten (voor meer informatie over uw keuzes voor deze communicatie, kunt u hieronder de sectie om u af te melden raadplegen);
 • Om sitetrends en belangen van klanten vast te stellen om onze Sites, producten, diensten en aanbiedingen te verbeteren;
 • Om acties te beheren die we uitrollen namens de Artiesten die ons gebruiken voor onze diensten.

4. Hoe wij uw gegevens delen

Wij zouden uw gegevens met een aantal ontvangers kunnen delen:

 • Openbaarmaking aan Artiesten. Een van de belangrijkste redenen waarom we de Sites hebben is om hechtere en betekenisvollere interactie en betrokkenheid tussen u en Artiesten te bevorderen. Als zodanig zouden we uw persoonlijke informatie kunnen delen met deze Artiesten, zodat desbetreffende Artiesten relevante informatie over u hebben om hun fans en gebruikers beter te begrijpen. Bij het aanmelden via een van de Sites om nieuws, updates, content, acties of andere mededelingen te ontvangen, kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met die Artiest om hem/haar in staat stellen om zijn/haar producten, programma's, diensten en acties bij u te promoten. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met andere Artiesten om contact met u op te nemen met betrekking tot producten, programma's, diensten en acties waarvan wij en desbetreffende Artiest(en) denken dat ze interessant voor u kunnen zijn en voor andere doeleinden die in dit beleid uiteen worden gezet. Net als met andere externe partijen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door dergelijke Artiesten.
 • Openbaarmaking aan Operationele Dienstverleners of Agenten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met Operationele Dienstverleners die voor ons werken, zoals e-mailserviceproviders, datacenters of bedrijven of mensen die optreden als vertegenwoordigers van Songkick om taken namens ons uit te voeren. Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke Operationele Dienstverleners en vertegenwoordigers naar onze instructies handelen en dat uw informatie hetzelfde beschermingsniveau krijgt als bij ons. Vertegenwoordigers van Songkick hebben geen recht om persoonlijke informatie te gebruiken die wij met hen delen buiten de informatie die nodig is om ons te helpen.
 • Openbaarmaking aan Zakelijke Partners. We kunnen af en toe aan co-branded sponsoring doen of andere partnerschapondernemingen aangaan met externe sociale media of zakelijke platforms of op andere wijze samenwerkingen aangaan met andere partijen om specifieke diensten te verlenen. In verband met elk van deze partnerschappen, kunnen wij uw gegevens met dergelijke zakelijke partners delen zodat ze hun diensten en marketing beter kunnen richten. Het specifieke gebruik van uw informatie door externe partijen wordt bepaald door hun eigen privacybeleid
 • Openbaarmaking aan affiliates. Wij kunnen uw informatie delen met onze affiliates en met elke entiteit die deel uitmaakt van of volgt op Songkick d.m.v. een fusie, splitsing, overname, reorganisatie of verkoop van activa.
 • Openbaarmaking bij wet.Niettegenstaande enige andere bepaling in dit Beleid, kunnen wij uw persoonlijke informatie openbaar maken wanneer de wet dat nodig acht, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of dagvaarding of andere wettelijke verplichting, in reactie op het verzoek van de politie of in bijzondere gevallen wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of juridische stappen tegen iemand te ondernemen die mogelijk (opzettelijk of onopzettelijk) schade toebrengt aan onze rechten of eigendommen of deze schendt.
 • Externe adverteerders. We kunnen externe reclamebureaus gebruiken om advertenties te vertonen wanneer u de Sites bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken (niet uw naam, (e-mail)adres of telefoonnummer) over uw bezoek aan de Sites om advertenties over goederen en diensten te bieden die voor u interessant kunnen zijn. Om advertenties op de Sites te plaatsen, kunnen deze bedrijven een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze technologieën en het gebruik ervan. Raadpleeg het privacybeleid van deze adverteerders voor informatie over deze technologieën en over hoe informatie die u via de advertentie levert kan worden gebruikt of ons Cookiebeleid, waarin wordt uitgelegd hoe u zich kunt afmelden voor cookies.

Al het delen van uw gegevens anders dan zoals beschreven in dit Beleid zal vooraf aan u worden gemeld.

5. Waar wij uw informatie opslaan

Als u buiten de Verenigde Staten woont, begrijpt u en gaat ermee akkoord het feit dat de informatie die wij van u verzamelen kan worden overgedragen naar en worden opgeslagen op een bestemming buiten uw landsgrenzen en de Europese Economische Ruimte ("EER"), in het bijzonder in de Verenigde Staten. Deze kan ook worden verwerkt door enige dienstverlener die door ons is aangesteld buiten de EER en hun medewerkers en/of ons eigen personeel buiten de EER. Door het indienen van uw persoonlijke gegevens en informatie, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en/of verwerking buiten de EER. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijk stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit Beleid wordt overgedragen en behandeld.

6. Toegang tot, het wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U hebt het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard ten behoeve van het bekijken en in bepaalde gevallen het updaten of verwijderen van informatie. Dergelijke informatie omvat normaal gesproken uw echte naam, accountinformatie, profielinformatie en het e-mailadres van de gebruiker, de gebruikersnaam en het wachtwoord, voorkeuren van de gebruiker en postcodes. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde gegevens. Elke aanvraag voor toegang kan worden onderworpen aan een vergoeding om onze kosten te dekken die we maken om u de informatie die wij over u bewaren te overleggen. Bij eventuele verwijderings- of updateverzoeken, zullen we de wijzigingen zo snel als praktisch mogelijk doorvoeren, hoewel deze informatie in onze back-upbestanden kan achterblijven. Als we de wijzigingen die u wenst niet kunnen maken, zullen we dit u laten weten en uitleggen waarom. Wanneer u zich voor een account registreert via een van de Sites, stemt u ermee in e-mails en andere mededelingen van ons en de van toepassing zijnde Artiest te ontvangen; als u dergelijke mededelingen niet wilt ontvangen, dient u geen account te registreren op de Sites.

7. De Songkicker.

De Songkick-Diensten omvatten een softwarecomponent die bekend staat als de Songkicker en waarmee Songkick uw muzikale smaak kan bepalen, zoals aangetoond door de muziek die u bewaart en waar u naar luistert in uw digitale muziekcollectie. Als u de Songkicker installeert, zal deze en de gegevens die deze verzamelt als volgt werken en door Songkick worden gebruikt:

 • De Songkicker zal de gegevens van de muziek waar u naar luistert (inclusief een lijst van alle nummers en afspeellijsten in uw digitale muziekbibliotheek) naar de door Songkick beveiligde servers sturen om door Songkick te worden opgeslagen in onze databases;
 • De gegevens van de muziek waar u naar luistert worden ook gebruikt om aanbevelingen voor concerten te genereren en worden ook door Songkick gebruikt om de Songkick-Diensten voor alle gebruikers te verbeteren, binnen de door dit Beleid gestelde grenzen.

8. Andere belangrijke opmerkingen over hoe we omgaan met de Privacy.

a. Externe partijen waarmee we werken

Dit Beleid is niet verantwoordelijk voor informatie die u via de Websites van de Artiest indient via het Songkick-Platform. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens door Artiesten, ongeacht of deze via het Songkick-Platform zijn ingediend of niet. De Sites kunnen links naar Artiesten of andere externe websites bevatten. Deze gelinkte sites staan niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop ze met de privacy omgaan of de inhoud van dergelijke gelinkte site of welke link dan ook op welke gelinkte site dan ook. Wij bieden dergelijke links uitsluitend voor uw gemak en het bieden van een link op de Sites impliceert geen onderschrijving van de gelinkte website door het Bedrijf of een van de affiliates of Artiesten.

Als u enige informatie levert via een dergelijke externe website (anders dan via het gebruik van het Songkick-Platform), zal uw transactie plaatsvinden op die externe website (en niet op de Sites) en zal de persoonlijke informatie die u verstrekt worden verzameld en gecontroleerd door het privacybeleid van die externe partijen. We raden u aan het privacybeleid en de toepassing daarvan van dergelijke externen zorgvuldig te lezen. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij, als u een advertentie, link of verwijzing tegenkomt naar een externe website of de Sites, zelfs als we een relatie met hen hebben, geen controle over hen, hun websites of hun beleid en de toepassing daarvan hebben met betrekking tot het gebruik van hun websites, transactiebeleid of regels die ze hebben ten aanzien van het gebruik van cookies of het verzamelen, gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie.

b. Afmelden.

Wij zijn toegewijd om u te voorzien van zinvolle keuzes over de over u verzamelde gegevens op onze Sites voor het gebruik door derden en daarom bieden we hieronder links aan naar de NAI "Consumer Opt-out" DAA opt-out en Google opt-out die alleen van toepassing zijn op de deelnemende externe partijen, wat niet het Bedrijf betekent.

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.aboutads.info/choices/

Als u bovendien liever geen marketinggerelateerde e-mailberichten of andere reclame van het Bedrijf, Artiesten of enige andere externe partij die onder dit Beleid valt wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door de instructies voor het "uitschrijven" of "afmelden" uit het laatste bericht dat u hebt ontvangen te volgen. Elke omgeving (online web of mobiele app) staat apart. Als u geen marketinggerelateerde e-mailberichten of andere reclame wilt ontvangen in welke omgeving dan ook, moet u zich specifiek afmelden of "uitschrijven" in een dergelijke omgeving. Door dergelijke instructies voor het "uitschrijven" te volgen, meldt u zich af voor het ontvangen van marketinggerelateerde e-mailberichten van de verzender van die specifieke boodschap waarvoor u het afmeldproces bent gestart, maar zal u niet worden afgemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten van andere afzenders (met inbegrip van, voor zover van toepassing, het Bedrijf, de Artiest of andere externe partijen).

9. Contact opnemen met ons

Als u vragen heeft over dit Beleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

 • Per e-mail: dataprotection@songkick.com
 • Per post:
  • Songkick
  • 45th Main Street, Suite 406, Brooklyn NY, 11201
  • Attn: Privacy Co-ordinator

Om uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te bekijken, te updaten en/of te verwijderen, neemt u contact met ons op via dataprotection@songkick.com.

EINDE

Cookiebeleid

De Sites maken gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Sites. Dit helpt ons om u een goede ervaring te leveren wanneer u op de Sites komt en ook om de Sites te verbeteren. Door de Sites te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat bestaat letters en cijfers dat wij, als u akkoord gaat, opslaan op uw browser of de harde schijf van uw computer. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

We gebruiken de volgende cookies:

 • Essentiële cookies - dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van de Sites. Zij omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gebieden van de Sites, gebruik kunt maken van een winkelwagentje of van online betaaldiensten.
 • Analytische/prestatie-cookies - hiermee herkennen en tellen we het aantal bezoekers en kunnen we zien hoe bezoekers op de Sites navigeren wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons de manier waarop de Sites werken te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteits-cookies - deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Sites. Hiermee kunnen we onze content voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden, bijvoorbeeld uw keuze van de taal of regio.
 • Targeting-cookies - deze cookies registreren uw bezoek aan de Sites, de pagina's die u heeft bezocht en de links waarop u heeft geklikt. Wij gebruiken deze informatie om de Sites en de advertenties die er worden getoond beter aan te laten sluiten op uw interesses. Wij kunnen deze informatie voor dit doel ook met externe partijen delen.

Wij en onze dienstverleners kunnen ook zogenaamde “pixeltags" gebruiken, ook wel bekend als "web beacons"of "clear GIF’s" of overeenkomstige middelen (tesamen, "Pixeltags" genoemd) in verband met een aantal pagina’s van de Site en HTML-geformatteerde e-mailberichten om, onder andere, geaggregeerde statistieken over het gebruik van de Site en de respons te compileren. Een Pixeltag is een elektronische en vaak transparante grafische afbeelding, meestal niet groter dan een enkele (1x1) pixel, die op de Site wordt geplaatst, hoewel meestal onzichtbaar voor de bezoekers van de Site en kan samenhangen met cookies op de harde schijven van de bezoekers. Met Pixeltags kunnen we gebruikers tellen die bepaalde pagina's van de Sites hebben bezocht, om diensten van bepaalde merken te leveren en om te helpen bij het bepalen van de effectiviteit van promotionele of reclamecampagnes. Wanneer Pixeltags worden gebruikt in HTML-e-mailberichten, kunnen ze de verzender laten weten of en wanneer de e-mail is geopend.

Wanneer u meer informatie wenst over de afzonderlijke cookies, raden wij u aan een cookiebeheerinstrument zoals Ghostery (www.ghostery.com) te downloaden waarmee u de door een website ingestelde cookies begrijpt en controleert.

Externe partijen (waaronder bijvoorbeeld, reclamenetwerken en aanbieders van externe diensten zoals webtraffic analysediensten) kunnen ook gebruik maken van cookies waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatie-cookies of targeting-cookies

U blokkeert cookies door de instellingen op uw browser te activeren die u toelaten om de instellingen van alle of bepaalde cookies te weigeren. Maar als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (met inbegrip van essentiële cookies) te blokkeren, kunt u mogelijk niet onze gehele of delen van de Sites openen.

Behalve de essentiële cookies, zullen alle cookies die wij gebruiken na drie (3) maanden komen te vervallen.

← Back